Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Konkurs pn. "Leonardo da Vinci"

Przypominamy o trwającym konkursie plastycznym, pn. "Leonardo da Vinci"

Konkurs został ogłoszony przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w Podzamczu koło Chęcin. Tematem przewodnim jest twórczość Leonarda da Vinci widziana oczami dziecka. Zadaniem uczestników konkursu jest odwzorowanie prac i twórczości Leonardo da Vinci. Interpretacja tematu jest dowolna i zależy od osoby wykonującej pracę. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A3.

Leonardo da Vinci był osobą najlepiej uosabiającą wszechstronność człowieka renesansu. Pośród jego dzieł można znaleźć wiele obrazów uznanych za arcydzieła. Łatwość, z jaką rysował pozwoliła mu namalować jedno z najbardziej podziwianych dzieł w historii malarstwa –Mona Lizę. Pozostawił nie tylko wspaniałe obrazy, ale także bogatą kolekcję rysunków z notatkami na temat ciała ludzkiego, anatomii zwierząt, studiów przyrody i schematów wynalazków.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1 – 3 i 4 -6 województwa świętokrzyskiego. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja bieżącego roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe, a najciekawsze prace zostaną umieszczone  w Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz uroczystość rozdania nagród nastąpi do dnia 18 czerwca 2014r. W związku z planowanym na wrzesień otwarciem Centrum Nauki Leonadro da Vinci, zachęcamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w tym konkursie. Nadesłane prace będą umieszczone w Centrum Nauki, a dzieci będą mogły podziwiać swoje dzieła.

Patronat honorowy: Bożentyna Pałka – Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013