Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Spotkanie PTM Odział Kielce w Biobanku

18 listopada 2014 roku w Biobanku Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego odbyło się spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM) – Oddział Kielce.

 

Mieliśmy okazję przedstawić uczestnikom wykład pt. „Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo-badawczych w zakresie medycyny i transplantologii”, który został wygłoszony przez Kierownika Publicznego Banku Komórek Macierzystych – Joannę Gleńską – Olender. Prezentacja miała na celu przybliżenie misji Publicznego Banku Komórek Macierzystych, a także pokazanie jakie badania diagnostyczne wykonywane są na potrzeby jego funkcjonowania.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Kierownika Działu Biobankingu i Badań Naukowych dr Małgorzatę Witoń wykładu na temat wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących biobankowania ludzkiego materiału biologicznego dla celów badań naukowych.

Zwieńczeniem wykładów była krótka prezentacja Pani Katarzyny Ferdyn – przedstawicielki firmy BioMed Consulting & Training dotycząca sposobu pozyskiwania krwi pępowinowej oraz składu zestawu do tego przeznaczonego.

Na koniec, członkowie PTM  zostali zaproszeni do zwiedzania laboratoriów Biobanku Populacyjnego, Publicznego Banku Komórek Macierzystych, a także Medycznego Laboratorium Diagnostycznego RCN-T.

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013