Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Publiczny Bank Komórek Macierzystych i WSZ

 

Pragniemy poinformować, że krew pępowinową można oddawać już w dwóch szpitalach w Kielcach! 

Do współpracy z Publicznym Bankiem Komórek Macierzystych Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego dołączył Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Krew pępowinową można oddawać do Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013