Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Projekt GLIOMED został pozytywnie oceniony

Jest nam niezwykle miło ogłosić, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pozytywnie oceniło i zaopiniowało projekt GLIOMED.

 

 

Projekt GLIOMED został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania w ramach programu STRATEGMED. Biobank Świętokrzyski będzie go realizować w ramach konsorcjum naukowego, w skład którego wchodzą: Śląski Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. St.Staszica oraz Oncogene Diagnostics.

Pomimo znacznego postępu w chirurgii, radioterapii i chemioterapii, glejaki są w zasadzie nieuleczalne. Właściwe rozpoznanie typu glejaka, wczesne rozpoznanie progresji molekularnej, scharakteryzowanie krytycznych mutacji lub cech epigenetycznych daje nadzieję na poprawę wyników leczenia. Projekt zakłada opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza (ukierunkowane sekwencjonowanie NGS 700 genów) oraz próbę opracowania “liquid biopsy” opartej o analizę wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi, co mogłoby stanowić małoinwazyjną opcję dla biopsji. Dodatkowymi celami są: kompleksowa charakterystyka genomu i transkryptomu guza oraz zastosowanie hodowli 3-D glejaka in vitro, m.in. w środowisku hipoksji, do oceny komórek macierzystych i podatności komórek na terapie w środowisku niszy nowotworowej. Realizacja zadań przyczyni się do lepszej znajomości biologii glejaków, pozwoli na identyfikację nowych biomarkerów molekularnych, celów terapeutycznych, a także będzie stanowiła praktyczny model do badania odpowiedzi na leczenie w hipoksji. Opracowanie testu diagnostycznego pozwoli na poprawę skuteczności leczenia poprzez jego dopasowanie do molekualrnego podtypu guza, a "liquid biopsy" poprawiłaby dostępność do diagnostyki oraz komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013