Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Nowe projekty w Biobanku!

Na początku marca br. w Biobanku zostały rozpoczęte prace nad realizacją projektów: Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego,  Ocena stężenia witaminy D we krwi wśród mieszkańców z województwa świętokrzyskiego oraz Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W projektach mogą wziąć udział bezpłatnie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Screening w kierunku choroby trzewnej grupy mieszkańców województwa świętokrzyskiego

W związku z brakiem prowadzenia krajowego rejestru osób chorych na celiakię oraz faktem, iż całkowita liczba chorych na chorobę trzewną (jawną i utajoną) nie jest do końca znana, a dane epidemiologiczne są jedynie szacunkowe. A także w związku z różnorodnością objawów klinicznych, które powodują problemy diagnostyczne tej jednostki chorobowej Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Pediatrii planuje przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego w przedziale wiekowym 3-5 oraz 12-15 roku życia w celu rozbudowania informacji statystycznej dotyczącej epidemiologii celiakii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.

Projekt realizowany przy współpracy z I Kliniką Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Przychodnią Nowiny SPZOZ oraz Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

Ocena stężenia witaminy D we krwi wśród mieszkańców z województwa świętokrzyskiego

Przeprowadzenie badań przesiewowych na dużej liczbie uczestników pozwoli określić jak duży problem stanowi niedobór witaminy D wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.  Z publikacji naukowych wynika, że problem niedoboru witaminy D nie dotyczy tylko osób w grupie ryzyka, ale obejmuje całą populację. Uzyskane wyniki pozwolą rozbudować informacje dotyczące zależności między czynnikami środowiskowymi i fizjologicznymi człowieka, a poziomem witaminy D. Uzyskanie oraz utrzymywanie optymalnego stężenia witaminy D stanowi ważny aspekt polityki prozdrowotnej nowoczesnych społeczeństw. Badania na przestrzeni wielu lat pozwoli na monitorowanie zmian zaopatrzenia w witaminę D w populacji.

Projekt realizowany przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego

Określenie profilu lipidowego mieszkańców województwa świętokrzyskiego przeprowadzone jest formie badania przesiewowego. Jego głównym celem jest wykrycie zaburzeń i odchyleń we wczesnej fazie, wśród zróżnicowanej grupy osób, na etapie, na którym istniejące nieprawidłowości nie manifestują się żadnymi objawami, lub gdy objawy są na tyle łagodne, że badany uczestnik nie zgłosił się z tego powodu do lekarza. W przypadku, gdy chęć udziału w badaniu wyrazi osoba cierpiąca na schorzenia układu krążenia, otrzymane wyniki uzupełnią tworzoną bazę danych dotyczącą stanu zdrowia populacji regionu.

Projekt realizowany przy współpracy z Poradnią Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013