Wybierz język:
WYSZUKAJ:

Aktualności

Kolejny projekt przed nami!

W trzecim kwartale 2019 roku Biobank Świętokrzyski Regionalnego Centrum Naukowo - Technologiczne rozpocznie realizację kolejnego projektu!

Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne jest jednym z członków konsorcjum BBMRI.pl

Celem konsorcjum jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w oparciu o działania europejskiego partnera BBMRI-ERIC.

Utworzenie Polskiej Sieci Biobanków zostało poprzedzone przystąpieniem Polski do Europejskiego Konsorcjum Badawczego BBMRI-ERIC w charakterze pełnoprawnego członka. Według mapy drogowej ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), organizacja ta została powołana aby zagwarantować rozwój i kontrolowany dostęp do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym, jest jedną z największych organizacji typu ERIC w całej Europie. Wstąpienie do organizacji nakłada na Polskę szereg przywilejów, ale też i obowiązków. Członkowie BBMRI-ERIC:

a) zapewniają dostęp, w ramach obowiązujących norm prawnych i etycznych, do zasobów biobanków partnerskich BBMRI-ERIC, zasobów próbek biologicznych i/lub danych powiązanych z nimi, jak określono w Karcie Partnerskiej zatwierdzonej przez Zgromadzenie Członków BBMRI-ERIC;

b) ustanawiają Krajowy Ośrodek Wiodący oraz wyznaczają Krajowego Koordynatora do spraw biobankowania;

c) zobowiązani są do koordynacji biobanków partnerskich poprzez Krajowy Ośrodek Wiodący i Krajowego Koordynatora, ułatwiając tym samym dostęp do zasobów biobanków i danych towarzyszących;

d) w stosownych przypadkach, dokonują inwestycji w infrastrukturę w celu wsparcia BBMRI-ERIC;

e) przyczyniają się do rozwoju biobanków;

f) wspierają podstawowy cel BBMRI-ERIC i wdrażają program prac BBMRI-ERIC. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo 

TUTAJ

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013